Diagnostyka

Zapraszamy pacjentów na bezpłatne ora zpłatne badania w zakresie:
- diagnostyki laboratoryjnej
- diagnostyki ultrasonograficznej
- badań EKG
Rejestracja oraz szczegółowe informacje osobiście lub pod numerem telefonu 757411775