Położna Środowiskowa

W ramach kontraktu z NFZ położna świadczy kompleksową opiekę nad kobietami w okresie ciąży i połogu. Opiekę ginekologiczną nad kobietami w każdym okresie życia oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkami.

Świadczenia te realizowane są w ramach wizyt profilaktycznych w miejscu zamieszkania pacjentki lub w gabinecie położnej.

Położna       

mgr położnictwa Anna Kuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - połozniczego