Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce zrealizował projekt finansowany z Funduszy Europejskich:

Dostawa sprzętu IT, oprogramowania, rozwiązania "chmury obliczeniowej" oraz usług wdrożenia i usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu pt. "Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce"

 

Cel projektu:

Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez stworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy Przychodni.

 

Całkowita wartość projektu: 363 465, 00

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej:  303 759,56

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce