Podziękowania dla FUNDACJI POLSKA MIEDŹ działającej w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

Lubawka, 01-06-2015

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce niniejszym pismem pragną serdecznie podziękować:

FUNDACJI POLSKA MIEDŹ działającej w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

za darowiznę w kwocie 40 000zł., którą przeznaczono na zakup sprzętu i mebli medycznych oraz sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim.

 

Dzięki Państwa hojności oraz zainteresowaniu nasz ośrodek wzbogacił się o nowy sprzęt, dzięki któremu polepszyły się warunki pracy naszego personelu oraz obsługi pacjentów. W ten sposób Państwa Fundacja realizuje najszczytniejsze ideały, jakimi są: służenie społeczeństwu oraz dbałość o jego bezpieczeństwo.

 

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor SPZOZ w Lubawce
Stanisław Smok