UMOWA PODPISANA

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu "Przebudowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku ośrodka zdrowia w Lubawce" w dniu dzisiejszym, tj. 21-06-2023, podpisano umowę z Wykonawcą:

Bau Serwis Sp z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Przewidywany termin zakończenia to  13-09-2023 rok.