TEST NA KORONAWIRUSA

Nowy szybki i czuły test antygenowy Panbio TM COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott jest szybkim testem diagnostycznym do jakościowego wykrywania antygenu (cząsteczek białka) koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranym wymazie z nosogardzieli. Test pozwala na zidentyfikowanie potencjalnie zarażonego pacjenta w ciągu 15 minut.

Test spełnia najnowsze wytyczne WHO z 11. września 2020 roku odnośnie wykrywania wirusa SARS CoV-2/ COVID-19 za pomocą szybkich testów. Stosowany jest celem wczesnej diagnostyki aktywnej infekcji COVID-19 u osób bezobjawowych lub z podejrzeniem zarażenia COVID 19, po kontakcie z chorym lub pobycie w miejscu o wysokim ryzyku zakażenia, jak i przesiewowo celem oceny transmisji wirusa.
Wynik dodatni jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa i jest kryterium laboratoryjnym świadczącym o zakażeniu COVID-19 wg GIS i WHO.

Wymaz pobiera się przyjaźnie dla pacjenta z nosogardzieli. Sposób pobrania wymazu i obróbki przy zastosowaniu tego rodzaju testu umożliwia natychmiastową izolację i ocenę materiału biologicznego (wymazu) celem

Badania przeprowadzane są w komfortowych warunkach z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Personel medyczny korzysta ze sterylnych narzędzi jednorazowego użytku, w trakcie pobierania wymazu jest ubrany w  fartuch barierowy, rękawiczki ochronne, maseczkę FFP3 i przyłbicę.

Wynik z opisem wydawany jest w ciągu 20 minut. Koszt 60 zł.

Dla pacjentów wyjeżdzających za granicę  jest możliwość za dopłatą otrzymania  wyniku badania z opisem w języku angielskim lub niemieckim.

Wymagana jest wczesniejsza rejestracja pod nr telefonu: 536 747 389