Marian Schulz 1952-2021

Wieloletni pracownik SPZOZ w Lubawce, ordynator Oddziału Neonatologicznego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych.

Dyrektor SPZOZ w Lubawce wraz z pracownikami