Szczęśliwego Nowego Roku

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,
mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju
i pomyślności ale przede wszystkim zdrowia                                                                                                                                   na cały nadchodzący 2021 rok

życzy

Dyrektor SPZOZ w Lubawce