PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW

za przekazanie nam darowizny na zakup środków ochrony osobistej.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni.