Zasiłek opiekuńczy dla rodziców z powodu koronawirusa

Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzje, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ ten zasiłek będzie wypłacany jednej osobie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie.

Wynosi on 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 (ZUS Z-15A - opieka nad dzieckiem, ZUS Z-15B - opieka nad członkiem rodziny).

PAMIĘTAJMY:

 w przypadku oświadczena na dziecko do lat 8 nie ma konieczności przychodzenia do lekarza - pracownik wypełnia sam dokumenty i dostarcza do pracodawcy, a ten do ZUS.

 Według ZUS  okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.