Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

  1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
  2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
  3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
  6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej,
  7. kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu);

- podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19,

- powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-19 i  której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19.

 

KRYTERIUM A  - osoba bez objawów

Pacjent prowadzi u siebie samoobserwację przez okres 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaru temperatury.

W przypadku wystąpienia kaszlu, gorączki 38 oC i powyżej, duszności lub trudności w oddychaniu, wzmożone oddychanie ?konieczny jest kontakt bezpośrednio z lekarzem oddziału zakaźnego  unikając transportu publicznego.

KRYTERIUM B  - osoba z objawami chorobowymi

Pacjent z objawami, np. stan podgorączkowy, kaszel, złe samopoczucie, nieżyt nosa, ból gardła BEZ jakichkolwiek oznak takich jak duszność lub trudności w oddychaniu nie wymaga hospitalizacji, chyba że stan chorego uległ pogorszeniu.

Zaleca się leczeniu w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z innymi osobami.

Prowadzenie samoobserwacji.

KRYTERIUM C  - osoba z ostrą infekcją dróg oddechowych

 (gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie)

NATYCHMIASTOWY kontakt  TELEFONICZNY z lekarzem!

 

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział:

1. Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra. A.Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, tel. 74/6489806

2. Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Jeleniogórska 4, tel. 75/7380120

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W KAMIENNEJ GÓRZE 756450140

INFOLINIA NFZ- 800 190 590