Oświadczenie Dyrektora SPZOZ w Lubawce

W związku z opublikowanym w dniu 31.05.2019 r. oświadczeniem na stronie Urzędu Miasta Lubawka oraz po przeprowadzonej rozmowie z Panią Burmistrz i zapewnieniu mojej osoby, że nie nastapią żadne ruchy i zmiany kadrowe na stanowisku dyrektora SPZOZ w Lubawce, wszyscy lekarze z naszej przychodni, którzy złożyli na moje ręce wnioski o rozwiązanie stosunku pracy w dniu 29.05.2019 r. wycofali swoje wypowiedzenia w dniu 31.05.2019 r.

W związku z powyższym pragnę zapewnić i uspokoić zarówno Panią Burmistrz, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Miejskich oraz wszystkich naszych Pacjentów, że na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia dla normalnej pracy przychodni i funkcjonowania ośrodka.

Przychodnia będzie pracowała na dotychczasowych zasadach i zapewniam, że zarówno ja, jak i zatrudnieni u nas lekarze, pielęgniarki i położna oraz pozostały personel robimy wszystko, by podnosić dla potrzeb naszych Pacjentów standard i jakość oferowanych przez nasz zakład usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor SPZOZ w Lubawce                                                                                             

Stanisław Smok