Realizacja projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich:

Dostawa sprzętu IT, oprogramowania, rozwiązania ?chmury obliczeniowej? oraz usług wdrożenia i usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu pt. ?Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce?

 

Celem projektu jest:

Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez stworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy Przychodni.

Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwoli również osiągnąć cały szereg celów szczegółowych:

1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce

2. Ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w placówce.

3. Automatyzacja analiz statystycznych.

4. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą internetu (e-rejestracja - skrócenie czasu oczekiwania na wizytę).

5. Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych (dostęp do historii choroby, możliwość

zapisywania się na wizytę za pomocą internetu).

6. Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.

7. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych.

8. Poprawę dostępności usług da osób niepełnosprawnych wyniku zastosowania rozwiązań

standardu WCAG 2.0.

9. Zoptymalizowanie procesów informatycznych w wyniku zastosowania technologii ?chmury

obliczeniowej?.

10. Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

11. Usprawnienie podziału pracy w poradni.

12. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej, w tym osób

niepełnosprawnych.

13. Usprawnienie pracy personelu oraz ułatwienie dostępu pacjentom poprzez uruchomienie e-usług na platformy mobilne.

14. Podniesienie poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.

 

 

Całkowita wartość projektu: 363 465, 00

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej:  303 759,56

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce