PROFILAKTYKA 40+

Głównym celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program jest realizowany od 1 lipca 2021 r. objęte nim są wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Program jest już realizowany w naszej palcówce, po wypełnieniu ankiety poprzez konto IKP lub poprzez infolinię DOM - tel. infolinii 22 735 39 53 otrzymują Państwo e-skierowanie, z kórym można zgłosić się w Przychodni w Lubawce.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus